Om Lokallisten i Hjørring Kommune

Historie

Lokallisten har sin baggrund i de lokale tværpolitiske lister i de fire gamle kommuner Hjørring, Hirtshals, Løkken/Vrå og Sindal, som efterfølgende kommunalreformen den 1. januar 2007 kom til at udgøre Hjørring Kommune.

I juni 2005 blev de lokale lister enige om, at det ville være politisk rigtigt og fordelagtigt at opstille på en fælles liste for hele den nye kommune til valget i november 2005.

Historisk set har de tværpolitiske lister stået stærkt i Hirtshals og Løkken/Vrå kommuner.

Borgerlisten i Hirtshals har således haft borgmesterposten uafbrudt siden den forrige kommunalreform i 1970, og ligeledes i Løkken/Vrå Kommune er det de gamle fælleslister, der har leveret borgmesteren siden 1970.

I Sindal har der i den seneste periode været et enkelt tværpolitisk medlem i kommunalbestyrelsen.

Hjørring har ikke haft den store tradition for tværpolitiske lister, men i løbet af foråret 2005 blev foreningen Hjørring Listen en realitet.

Vision

Lokallisten er det politiske samlingssted for borgere i hele Hjørring kommune. Listen er uafhængig af partipolitik.

Lokallisten vil være en skabende politisk kraft i Hjørring kommune. Vi står som garanter for en visionær og langsigtet politik. Vi arbejder med fantasi og nødvendig risikovilje for at gøre en synlig forskel i det politiske arbejde.

Lokallisten vil skabe rammer for en værdig og hel tilværelse for alle kommunens borgere. Vi vil understøtte alles ret og pligt til at være politisk aktive på deres område og niveau. Det er de stærkes pligt at bistå de svage.

Lokallisten ønsker en kommune, som er drevet af brugernes behov, som er serviceorienteret, og som er decentral. Kommunen skal være en lettilgængelige og hurtigt arbejdende samarbejdspartner for såvel den enkelte borger som for virksomheder, organisationer og institutioner.

Lokallisten vil skabe en Hjørring kommune, som er en helhed, alle borgere med rette kan være stolte af at bo i. Det forpligtende fællesskab skal skabe en særegen, positiv identitet indadtil og udadtil.

Lokallisten vil skabe en kommune, hvor samspillet mellem politikere, embedsmænd og borgere er præget af åbenhed, dialog og respekt.

Formål

  • At medvirke til at der føres en kommunalpolitik, som er grundlagt på samarbejde uden hensyntagen til partipolitiske synspunkter, og som henvender sig til alle borgere i Hjørring kommune uanset deres landspolitiske ståsted.
  • At medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for en værdig og hel tilværelse for borgerne i Hjørring kommune.
  • At medvirke til at Lokallistens arbejde er funderet på dialog, åbenhed, handlekraft og skabelse af konstruktive og synlige resultater.
  • At medvirke til at koordinere initiativer og idéer til gavn for byrådsarbejdet.
  • At medvirke til at opstille enkeltpersoner, der er medlem af listen, til valg af byrådet i Hjørring Kommune.

Værdigrundlag

  • Arbejdet skal gennemføres med fokus på følgende: menneskelige værdier – etik og moral – positiv udvikling – de svageste i samfundet og på basis af, at det økonomiske grundlag er til stede.
  • Det er ikke foreningens politik at fremme egne synspunkter ved kritik af enkeltpersoner, men alene at fremme enkeltsager ved påvisning af fordele og ulemper i eksisterende eller fremlagte projekter.
  • Foreningen har således ingen forudindtagne meninger om projekter og idéer, der fremlægges af egne medlemmer eller andre, men vil vurdere enkeltsager ud fra det fremlagte materiale.
  • Foreningen vil på tværs af partipolitiske interesser samarbejde med alle grupper og fraktioner i Hjørring byråd så længe samarbejdet ikke bryder med de etiske og moralske værdier, som holdes inden for foreningens love og forretningsorden.

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Lokallisten (alle filer er i .pdf format)