Vi skal trække flere mennesker til kommunen

Erhvervspolitisk præsentation: Erik Krage, Lokallisten

Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter

Spidskandidaterne og deres syn på erhvervspolitik op til kommunalvalget den 16. november præsenteres i en serie artikler i ErhvervsNyt. Det sker som optakt til Erhverv Hjørrings medlemsarrangement Erhvervspolitisk Valgmøde 2021 den 9. november i Bibliotekssalen i Metropol i Hjørring.

I denne artikel handler det om Erik Krage, der er ny spidskandidat for Lokallisten, der ved forrige valgt fik valgt to medlemmer til Hjørring Byråd.

Nedgangen i befolkningstallet skal stoppes. Hjørring Kommune kan ikke trives, hvis vi bliver stadigt færre. Og tilmed skifter alderssammensætningen, så der bliver færre i den arbejdsduelige alder til at forsørge et voksende antal stadigt ældre pensionister.

Det er hovedproblemet ifølge Erik Krage. Det vil han og Lokallisten angribe ved at satse målbevidst på bosætning. Der skal oprettes et egentligt bosætningskontor med direkte reference til borgmesteren. Opgaven skal være at generere forslag til initiativer på bosætningsområdet og til markedsføring.

Erik Krage henviser til, hvad f.eks. Horsens med succes har gjort med stort anlagte kampagner, og hvad syv kommuner i Sønderjylland har gjort med hver deres bosætningskontor og et overordnet samarbejde om markedsføringen.

Problemer er mest synligt i Hirtshals, hvor erhvervslivet tiltrækker arbejdskraft, der for en stor dels vedkommende ikke bosætter sig i byen.

Billige byggegrunde og gratis husleje i en periode nævner Erik Krage som mulige initiativer til at øge bosætningen.

Til at afhjælpe den aktuelle mangel på arbejdskraft vil Erik Krage skubbe på for at få virksomhederne og uddannelsessteder til at intensivere opkvalificeringen af ufaglærte.

For Erik Krage er udvidelsen af Hirtshals Havn et af de store politiske spørgsmål i Hjørring kommune. Han er mildt sagt kritisk overfor forløbet omkring fyringen af den hidtidige havneledelse, og han er ikke enig med borgmester Arne Boelt og hans forslag om den ”lille model” med inddragelse af fredskov og opstilling af et stort antal bynære vindmøller.

Erik Krage støtter forslaget om den ”store model”, som Hirtshals Havn fik udarbejdet. Det giver med forretningsmuligheder for servicering af mindre containerskibe og ro-ro trafik, det omfatter færre vindmøller, og det kræver kun en mindre dispensation i forhold til Natura-beskyttelsen af havområdet.

Og så mener Erik Krage i øvrigt, at det er stærkt påkrævet, at der efter års stilstand kommer en løsning omkring godsterminalen i Hirtshals, så containertransport pr. jernbane bliver muliggjort.

Helt generelt er Erik Krage fortaler for afbureaukratisering af kommunen i forhold til virksomhederne. Det kunne f.eks. være med indførelse af en ordning, hvor de erhvervsdrivende kan kontakte det komplekse kommunale system via èn indgang eller én fast kontaktperson, som så derefter placerer sagen i den relevante afdeling.