Kære Borgmester, hvad har du gang i?

v/Erik Krage

Dem der har set valgdebatten på TV2 i den forgangne uge, må undres. Efter borgmesterens ord, er en havneudvidelse et spil, hvor man stemmer om, hvor meget man vil have. Det lyder som noget vrøvl, der ikke har noget med virkeligheden at gøre. Havnens bestyrelse og borgmesteren kan ikke skalte og valte med Hirtshals Havn, sådan som borgmesteren forklarede, at han vil på TV2 Nord i politikerdebatten. Det er ganske enkelt uden for al sund fornuft.

Med al respekt for borgerne i Hirtshals og deres vilje til byen og havnen, så er det ikke fair at lægge beslutningen om størrelsen og udformningen af en havneudvidelse over på deres skuldre. Havnens bestyrelse og borgmesteren kan ikke lægge ansvaret for en havneudvidelse over på borgerne, mens borgmesteren tager på badeferie i Sindal. Det er ansvarsforflygtigelse.

Der må være en vision og en strategisk plan for en investering på op mod en mia. kr. Den borgmester, der læner sig tilbage, har tydeligvis ikke gran af forretningsforståelse med den måde, han driver Hirtshals Havn på.

Havnen og en havneudvidelse skal sammen med brugerne af havnen ses i et hele. Dermed skal det hele hænge sammen, og der skal være en samlet forretningsmæssigt og økonomisk sammenhæng. Der må være udarbejdet en forretningsplan eller en businesscase – som det hedder på vendelbomål. Investeringen i en havneudvidelse skal optimeres ud fra en forretningsmæssig betragtning. Det lån på 1 mia. kr., der skal optages, skal jo betales tilbage, og derfor skal der være en forretning i en havneudvidelse.

Man kan kun have respekt for borgerne i Hirtshals og deres holdning til naturen omkring byen.

Det kan derfor undre, at skoven og naturen øst for Hirtshals i henhold til byrådskandidat og turistchef Laila Zielke (A) pludselig bare er noget gammel for groet kulturskov og ikke et område tæt på byen, som mange holder af. Holdninger har man jo, indtil man tager en ny.

Af debatten på TV2 kunne man høre fra den siddende borgmester, at pludseligt skal der ikke fældes så mange træer for at få møllerne placeret. Det skal vel tages med en skovlfuld salt. Flere af de træer, der står tilbage efter en fældning, vil erfaringsmæssigt vælte, da de ikke kan holde til vinden. Vinden skal desuden have fri adgang til vindmøllernes vinger, og derfor kan der ikke stå træer i nærheden af vindmøllerne. Der er fra jorden til vindspids kun 14 meter, så træerne ikke være i nærheden af 14 m høje, for så tager de vind fra vindmøllerne.

Der er en masse tekniske forhold, der skal belyses og dokumenteres af fagfolk, når der skal bygges en havneudvidelse. Derfor er spørgsmålet, hvilken dokumentation ligger der for den lille havneudvidelse, og hvilken dokumentation ligger der for den store havneudvidelse. Jeg viste i går dokumentation for den store udvidelse, og som det fremgik, mangler vi fortsat mange informationer fra det lukkede Borgmesterkontor.

Må vi ikke se begge dele nu inden valget. Når havnens bestyrelsen har så travlt, så må det være fordi de har dokumentationen klar til den lille udvidelse.

Den proces vi er vidner til, er kaotisk og katastrofal, og beskæmmende for vores havn. Bestyrelsens formandskab fremstår uprofessionelle og inkompetente til at styre og lede en virksomhed som Hirtshals Havn. Havnens bestyrelse skal skiftes ud og der skal en kompetent ledelse af kommunen i byrådet. Som borgere i Hjørring Kommune kan vi ikke leve med en borgmester, der ikke lytter til sagkundskaben og tager løsrevne holdninger, og flygter fra sit ansvar i en sag af disse dimensioner.

En havneudvidelse kan ikke bare diktatorisk dikteres igennem indtil borgmesteren indser, at modstanden kan komme til at koste magten. Derefter lover han, at det ikke er forretningen Hirtshals Havn og de tekniske forhold, der er afgørende for en havneudvidelse, men borgernes vurderinger. Det var jo heller ikke til folkeafstemning, der har fastlagt, hvor langt der skulle være mellem tårnene på Storebæltsbroen. Det var ingeniørerne, der bestemte – de har fagligheden. Derefter må borgere og politikere sige ja eller nej til et samlet hele.

Er havneudvidelserne i Skagen, Frederikshavn, Hanstholm, Aalborg, Esbjerg eller Rønne bestemt af borgerne eller af kompetente havneledelser?

Det er ved at gå helt galt i Hirtshals Havns bestyrelse og hos borgmesteren. Lad os få nogle tal og fakta på bordet og noget vished for planerne og ikke kun snak fra en borgmester og tavshed fra en bestyrelsesformand, der givet ikke er sin opgave voksen og forsøger at krybe under radaren.

Vi skal en anden vej – Erik Krage Lokallisten i Hjørring Kommune