Hvorfor stiller jeg op til byrådsvalget? - af Henrik Brixen

Af Henrik Brixen, Byrådskandidat, Lokallisten

Det enkle svar er: Fordi jeg føler, det er min pligt. Byrådet har en stor betydning, da det er kommunens politiske bestyrelse. Det er derfor vigtigt, at byrådet består af engagerede mennesker, som tager ansvar for kommunen som helhed. 

Men det er selvfølgelig ikke hele svaret. Fordi Hjørring kommune har i dag store beslutningskompetence på områderne velfærd (fritidsplejehjem, bedre akuthjælp til psykisk syge etc.) samt klima- og miljøpolitikken (vindmøller, biogasanlæg, solceller etc.). Byrådet har derfor relativt stor indflydelse på, hvordan vores velfærdssamfund bliver udformet, og den miljøpolitik der føres, samt en væsentlig rolle i forhold til at skabe arbejdspladser. Så jeg synes, at Hjørring kommune og den kommunalpolitik der skal føres fremadrettet, er et meget vigtigt arbejdsfelt.

Endvidere har jeg længe undret mig over, hvordan en centralisering af Hjørring kommune har krævet flere og flere ressourcer samtidig med, at vores distrikter i yderområderne må sige farvel til flere muligheder for borgerne.

Frihed til at tænke egne tanker, til at tale, tro og have lov til at holde fast i egne meninger er en del af Lokallistens DNA, derfor ser jeg mig selv som en vigtig del af dette parti. Dette primært pga. det liberale menneskesyn, der handler om, at enhver borger skal have størst mulig frihed til at vælge i eget liv samtidig med, at der er lighed for alle. Og med frihed og lighed så mener jeg, at borgerne i kommunen skal kunne vælge frit ift. de ressourcer og muligheder, der stilles til rådighed i vores samfund.

Derudover er lighed og ligeværdighed et væsentligt aspekt, hvorfor vi sammen må sikre, at de mennesker, der ikke selv kan vælge i eget liv må støttes dertil - og det vil jeg som kommunalpolitikker tage ansvar for.

Jeg er selv vokset op i byen, men kender efter små 13 år på landet til landbrugets vigtighed for vores samfund, herunder de små lokalsamfund, som er i landdistrikterne. Og som byrådsmedlem vil jeg søge indflydelse og indgå i et åbent og tillidsfuldt samarbejde på tværs af partifarve og holdninger for at sikre, at Hjørring kommune fortsat er et trygt og dejligt sted at bo for alle borgere.

Et bureaukrati af regler, langsommelig behandling af sager og utilstrækkelig kontakt med borgerne hører ikke til i vores kommune. Derfor vil jeg arbejde for den borgernære struktur i kommunen, at borgerne bliver hørt og at både familier, unge og ældre har lige muligheder for at leve og udvikle sig i vores kommune.

Alle skal have en mulighed for at udvikle sig - også selvom man bor uden for Hjørring by.