Den store havneudvidelse - fup eller fakta?

v/Erik Krage

Det falder mig for brystet, når Borgmesteren udtaler i P4, at man jo ikke kan have tilfældige til at anlægge vurderinger af skrivelserne fra Miljøstyrelsen.

Fakta er, at det efter adskillige ansøgninger om aktindsigt langt om længe lykkedes tidligere i år at få udleveret kopi af de rapporter, som Hirtshals Havn/Hjørring Kommune har haft landets førende specialister til at udarbejde.

I en af disse rapporter er der gennemført meget nøje undersøgelser af, hvad der er muligt, og konklusionen fastslår entydig efter faktisk at have belyst flere forskellige løsninger, at den såkaldte ”store” løsning mod nord er realiserbar og i øvrigt eneste løsning, hvor økonomien hænger sammen.

Det fastslås i undersøgelserne, at uanset hvilken løsning man vælger, så vil de eneste habitater, man kommer til at genere være marsvin og stangsild, og det vurderes endvidere, at dette ikke forventes at have indflydelse på projektet, igen uanset hvilken løsning der vælges.

Bemærk uanset hvilken løsning man vælger, er det de samme undersøgelser, der skal gennemføres, så fordi man vil ophæve fredsskovpligten på de 75 td land i Kjul klitplantage, slipper man ikke for at undersøge habitatproblematikken i det tilstødende Natura 2000 område.

Jeg ved ikke om Borgemesterens udtalelse, om ”at man jo ikke kan have tilfældige til at anlægge vurderinger” med udgangspunkt i ovennævnte, er det vel ikke helt ubegrundet, at vi er nogen, der tager eksperternes ord for pålydende, og fastholder kravet om at forsøge sig med den ”store” løsning.

Ydermere er det jo fortsat uforståeligt, at borgmesterens udmelding omkring den pludselige ændring i planerne, som kom i maj 2021, altså lang tid før skrivelserne fra Miljøministeriet kom.

Det er vigtigt, at Lokallisten får et stærkt mandat i det nye byråd, så der er nogen, der sikrer, at alle sten bliver vendt, inden der trykkes på startknappen til dette kæmpe projekt.