Ældre savner modige lokalpolitikere - men ikke i Hjørring Kommune

- her er Lokallisten klar til at tage fat

v/Erik Kragew

”Vi skal en anden vej” – hvis vi skal have en chance for at kunne servicere de yderligere godt 3000 borgere o/67 år, der kommer i det kommende årti.

Lokallisten tror faktisk på, at det kan lade sig gøre, men det vil kræve en ny og stærk politisk ledelse, der har modet til at gennemtrumfe de nødvendige forandringer.

Straks det nye byråd og dermed også det nye SÆH-udvalg har konstitueret sig, bør der iværksættes pilotforsøg med den hollandske model, og målet bør være at modellen er fuldt ud implementeret ved den kommende valgperiodes udløb.

I Holland er der ca. 15.000 sygeplejerske og hjemmehjælpere ansat. Til at styre dette er der ca. 50 administrative medarbejdere og ca. 50 ledelsescoaches.

Antallet af medarbejdere til administration er således kun 0,7%. Til sammenligning er det ca. 16% af medarbejderne, der er beskæftiget med administration i en gennemsnitlig dansk kommune.

Det der kendetegner den hollandske model, er en højere borgertilfredshed, højere medarbejdertilfredshed, lavere sygefravær, men også en højere løn som en naturlig konsekvens af, at de har øget effektiviteten i ældreplejen markant, hvilket har gjort at der er råd til at øge lønniveauet.

Det er ikke en nem øvelse, og den vil formentlig møde betydelig modstand hos dele af medarbejderne og deres faglige organisationer. Men gevinsterne er så store, at jeg ikke synes der er tid at spilde. Lad os nu få taget de første spæde skridt og få indhentet vores første erfaringer.

Kernen i den hollandske model er små selvstyrende teams der hver får ansvaret for et antal borgere. Erfaringerne viser, at denne kontinuitet er en af de væsentligste faktorer for den højere borgertilfredshed.

Mottoet i den hollandske model er ”Kaffe først, så pleje”.

Der er kørt forsøg i Danmark med varierende resultater, men det er min opfattelse at dette for det meste skyldes, at der ikke har været brugt nok ressourcer på at omsætte den hollandske model til danske forhold.

Sammen med en øget satsning på bosætning og dermed flere skatteindtægter samt en generel slankning af administrationen tror jeg på, at det er muligt at få omsat rigtig mange tomme kroner til varme hænder ikke kun for de ældste men også til gavn for normeringerne i vores børneinstitutioner.