Kommunalvalg 2021

Kommunalvalg 2021 - vi skal en anden vej!

Lokallisten i Hjørring vil derfor sætte fokus på:

 • Ældreområdet - et værdigt liv
 • Bosætning - en kommune i vækst
 • Økonomi - en kommune i balance
 • Nærdemokrati - nærhed og nærvær
 • Energiplan - det grønne lokalsamfund
 • Uddannelse - nøglen til vækst og udvikling
 • Kultur og Fritid - den sprudlende og levende kommune
 • Børn og Unge - fællesskab og tryghed
 • Handicapområdet - et værdigt liv med nærhed og nærvær
 • Teknik og Miljø - det bæredygtige lokalsamfund
 • Arbejdsmarked, Integration og Erhverv - en kommune i udvikling

Læs mere om vore fokusområder og hvorfor du skal give Lokallisten din stemme

Se og læs mere om lokallistens kandidater

Vore fokusområder

Ældreområdet – et værdigt liv

Vi er en af de kommuner, der bruger færrest penge på ældreområdet, så helt generelt skal det tilføres flere midler.

Men ældreområdet fylder ikke desto mindre meget i det kommunale budget. Derfor ønsker vi i Lokallisten en grundlæggende gennemgang af hele området, så det sikres, at pengene bliver brugt de rigtige steder. Helt overordnet ønsker vi færre midler brugt til administration og flere brugt på varme hænder.

Hjørring Kommune har allerede formuleret en ”Værdighedspolitik 2019 – 2022” og udgivet håndbogen ”Område Ældrecentre” i 2017. Begge er baseret på nogle udmærkede principper for bl.a. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. Men der kan være langt fra politiske hensigtserklæringer og til virkeligheden.

Derfor mener vi i Lokallisten, at det er vigtigt, at de borgernære medarbejdere er fortrolige med værdighedspolitikkens principper, så de kan gøre opmærksom på, når politik og virkelighed ikke kan hænge sammen. Vi ønsker derfor at fremme en kultur, hvor medarbejderne trygt kan italesætte de problemer, de møder.

Læs mere om et værdigt liv

Bosætning - en kommune i vækst

Udviklingen viser, at der bliver 4400 borgere færre i den erhvervsdygtige alder og 3000 flere borgere over 67 år.

Derfor SKAL der investeres kraftigt i bosætning, og Lokallisten foreslår etableringen af en selvstændig enhed på minimum en håndfuld medarbejdere, der skal forestå markedsføringen af Hjørring Kommune som et attraktivt sted at bo.

Medarbejderne findes ved en gennemgribende rationalisering i den øvrige administration.

Læs mere om en kommune i vækst

Økonomi - en kommune i balance

Økonomien vil blive alvorligt presset i den kommende valgperiode. Det er af afgørende betydning at ”Vi skal en anden vej” for at skaffe flere skatteindtægter.

Det er ikke nok, for der skal samtidig ske besparelser bl.a. gennem en forenklet ledelsesstruktur kombineret med meget mindre fokus på ”nice to have” og mere fokus på ”need to have”.

Læs mere om en kommune i balance

Nærdemokrati - nærhed og nærvær

Lokallisten vil bidrage til indførelse af nye samarbejdsmodeller, hvor man i højere grad inddrager lokale ildsjæle i at fremkomme med løsningsforslag, der er lokalt forankret, og hvor der er ejerskab til forandringerne.

Målet skal være en højere grad af harmoni imellem politikere og administrationen på den ene side og befolkningen på den anden.

Læs mere om nærhed og nærvær

Energiplan – det grønne lokalsamfund

Lokallisten vil bidrage til en opdatering af Energiplan 2.0, så vi er sikre på, at vi yder vores bidrag til, at vi begrænser vores klimabelastning med 70%, sådan som Folketinget har besluttet.

Energiplanen har tre grupper af initiativer:

 • De initiativer som Hjørring Kommunen selv skal føre ud i livet
 • De initiativer som Hjørring Kommune skal gøre til virkelighed sammen med andre
 • Initiativer som Hjørring Kommune skal give rammerne for andre kan føre ud i livet

Læs mere om det grønne lokalsamfund

Uddannelse - nøglen til vækst og udvikling

For Lokallisten er uddannelse - nøglen til vækst udvikling - både for det enkelte menneske, for alle offentlige og private virksomheder og lokalsamfundet som helhed.

Vi ønsker derfor at støtte bestræbelserne på at fastholde og udvikle hele det uddannelsesmæssige område i kommunen.

Læs mere om nøglen til vækst og udvikling

Kultur og Fritid - den sprudlende og levende kommune

Kunst og kultur er værdiladede begreber som mange opfatter som positive. Andre igen forbinder begreberne med frås med skatteborgernes penge.

Men kunst og kultur er meget mere end det. Det er det, der binder os samme. 

Lokallisten ser bredde som en styrke. Vi ønsker der skal være en bred vifte af tilbud. Nogle tilbud vil være mere afhængige af støtte fra kommunen end andre. Andre formår at klare sig selv.

Lokallisten vil arbejde for at fællesskabets midler kommer flest muligt til glæde. Vi skal blive bedre til at stille krav til de institutioner, der modtager mest. Vi skal blive bedre til at imødekomme de, der kan udrette meget for lidt.

Vi vil derfor støtte op om lokale initiativer, så vort slogan ”frihed til at tænke selv”, får reel vægt i fællesskab og handling.

Læs mere om den sprudlende kommune

Børn og Unge - fællesskab og tryghed

Lokallisten vil altid arbejde for at skabe de bedste vilkår for børn og unge, og vi mener, at tidlig indsats er afgørende for succes. Vi hylder nærhedsprincippet, og er modstandere af store institutioner.

Læs mere om fællesskab og tryghed

Handicapområdet - et værdigt liv med nærhed og nærvær

Handicapområdet fik en mindre saltvandindsprøjt i det seneste budget. Det var godt. Men var det godt nok? Det er vi i lokallisten langt fra sikre på.

Handicapområdet dækker både fysiske og psykiske lidelser. Desværre er det et område i vækst. Derfor vil Lokallisten fremadrettet arbejde for, at området tilføres flere midler.

Vi ved, at de økonomiske midler er begrænsede, derfor mener vi, at der skal kastes et kritisk blik på, hvordan pengene bliver brugt. Lokallistens optik kan koges ned til, mere fokus på ”Need to have”, mindre fokus på ”Nice to have”.

Men penge er ikke alt. Mødet med den enkelte borger, der henvender sig for at få en hjælpende hånd, er vigtigt. Det er ikke meget, der skal gå galt i mødet før en medborger bliver til en modborger. Og den slags koster. Både menneskeligt og økonomisk. Derfor vil vi i Lokallisten arbejde for, at de sagsansvarlige får større frihed til at afhjælpe mindre problemer inden de vokser sig store.

Og så ønsker vi, at beboere på bo- og opholdssteders, skal have en hverdag præget af nærhed og nærvær. I Lokallisten har vi nemlig tillid til at beboere og medarbejdere i fællesskab lokalt, kan finde de løsninger, der passer dem bedst. Derfor vil vi arbejde for mere decentralisering af kompetence. Positive forandringer behøver ikke altid at koste mere.

Læs mere om et værdigt liv med nærhed og nærvær

Teknik og Miljø - det bæredygtige lokalsamfund

Lokallisten bakker op om, at den danske regering har forpligtet Danmark på de 17 Verdensmål i FN. Dette indebærer, at Hjørring kommune skal arbejde aktivt, på at opfylde verdensmålene.

Lokallisten vil derfor medvirke til at gøre en forskel lokalt, der bidrager til den bæredygtige udvikling globalt. Vi vil arbejde for at sikre, at nuværende og fremtidige generationer i Hjørring kommune trives på alle områder, både når det gælder sundhed, omsorg, uddannelse, beskæftigelse, erhvervsudvikling, byudvikling, miljø, natur og - ikke mindst - klima. 

Verdensmålene skal være vores fælles løftestang for udviklingen af Hjørring kommune – en udvikling, vi vil skabe i tæt samarbejde med kommunens borgere, foreninger og virksomheder. Ambitionen er bæredygtig vækst og velfærd, hvor klima lige nu er en af de ting, der står øverst på dagsordenen.

Læs mere om det bæredygtige lokalsamfund

Arbejdsmarked, Integration og Erhverv - en kommune i udvikling

Lokallisten vil arbejde for en vækst i erhvervslivet i hele kommunen. Særligt spiller udvidelsen af Hirtshals Havn en væsentlig rolle, og det er derfor vigtigt at der vælges ”den store løsning”

Læs mere om en kommune i udvikling