Uddannelse - nøglen til vækst udvikling

Statement

For Lokallisten er uddannelse en væsentlig grundudsætning for vækst og udvikling!

For Lokallisten er uddannelse en væsentlig grundudsætning for vækst og udvikling for både det enkelte menneske, for alle vore offentlige og private virksomheder og lokalsamfundet som helhed. 

Ved at prioritere uddannelse vil det for enkelte menneske uden tvivl være værdiskabende både menneskeligt og beskæftigelsesmæssigt. For vore virksomheder vil det være nemmere at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere og dermed skabe bedre mulighed for vækst og udvikling samlet set. Lokalsamfundet vil profitere af en større grad af involvering fra borgernes side i hele den demokratiske proces, og det er nemmere at tiltrække nye borgere til kommunen.

Økonomisk vil et højere uddannelsesniveau være en kilde til øget velstand for den enkelte samt øget indtjening for virksomheder og dermed øgede skatteindtægter.

Vi ønsker derfor at støtte bestræbelserne på at fastholde og udvikle hele det uddannelsesmæssige område i kommunen. Det gælder alle grunduddannelser og gymnasiale uddannelser, kortere- og videregående uddannelser, længerevarende uddannelser, efteruddannelsesmæssige tiltag og folkeoplysningsmæssige tiltag

Mere konkret vil Lokallisten:

 • Støtte det at tiltrække nye uddannelsestilbud
 • Samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner for at skabe det bedst mulige rammebetingelser
 • Samarbejde med Aalborg Universitet om nye uddannelsestilbud, studiejob m.v.
 • Arbejde med at etablere lære- og praktikpladser, studiejob m.v.
 • Deltage i bestyrelsesarbejde i de enkelte uddannelsesinstitutioner, deltage i netværk og projekter
 • Arbejde på etableringen af oplevelsesmiljøer for de studerende udenfor den enkelte uddannelsesinstitution for at gøre det attraktivt for de studerende at bosætte sig i Hjørring kommune
 • Arbejde på etableringen af flere ungdomsboliger
 • Arbejde på, at der er gode transportmuligheder til vore uddannelsesinstitutioner
 • Understøtte arbejdet med, at der specielt på folkeoplysningsområdet er tilbud om kurser, foredrag m.v. i lokalområderne
 • Medvirke til, at de kommunale arbejdspladser går forrest i etableringen af lære- og praktikpladser, studiejob m.v.
 • Medvirke til, at der er et konstruktivt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, offentlige og private virksomheder og fagbevægelsen med henblik på det at styrke medarbejdernes kvalifikationer, viden og kompetencer
 • Arbejde på, at der sker en målrettet og individuel hjælp til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få flest muligt sporet ind på uddannelse og dermed forbedre muligheder for varig beskæftigelse
 • Arbejde på, at der foregår en hurtig og effektiv integration af borgere med en anden etnisk baggrund end dansk gennem sprogundervisning og uddannelse i det hele taget