Nærdemokrati

Nærdemokrati - nærhed og nærvær

Nærdemokrati - nærhed og nærvær

Lokallisten vil bidrage til indførelse af nye samarbejdsmodeller, hvor man i højere grad inddrager lokale ildsjæle i at fremkomme med løsningsforslag, der er lokalt forankret, og hvor der er ejerskab til forandringerne.

Målet skal være en højere grad af harmoni imellem politikere og administrationen på den ene side og befolkningen på den anden.