Energiplan - det grønne lokalsamfund

Statement

Vi vil have en langsigtet og robust energiplan for Hjørring Kommune!

Vi vil have en langsigtet og robust energiplan for Hjørring Kommune, så alle ved, hvilke forandringer, der skal komme, og så de kommer til at blive til virkelighed fordi energiplanen bliver en del af kommunens årlige budgetter. 

Hjørring Kommune skal have en energiplan, så vi er sikre på, at vi yder vores bidrag til at vi begrænser vores klimabelastning med 70% sådan som Folketinget har besluttet.

Energiplanen har tre grupper af initiativer:

  • De initiativer som Hjørring Kommunen selv skal føre ud i livet
  • De initiativer som Hjørring Kommune skal gøre til virkelighed sammen med andre
  • Initiativer som Hjørring Kommune skal give rammerne for andre kan føre ud i livet

Det Hjørring Kommune selv skal gøre

Hjørring Kommune skal på de områder, hvor det er muligt og lovligt, gå forrest og selv foretage investeringer, der reducerer energiforbruget og begrænser kommunens egen klimabelastning.

Hjørring Kommune skal fra 1. januar 2022 købe elbiler og elmateriel, når der skal udskiftes biler og materiale hos Park og vej og andre steder i kommunen.

Hjørring Kommune skal gennemføre renovering og energioptimering af alle kommunens bygninger, så bygningerne så vidt det er muligt og realistisk bliver energineutrale eller 0-energi-bygninger.

Skal Hjørring Kommune bygge nyt, så skal bygningerne være energipositive, og kunne producere mere energi end de bruger.

Det Hjørring Kommune skal gøre sammen med andre

Hjørring Kommune skal aktivt skabe samarbejder med både offentlige virksomheder og private virksomheder med hensyn til energiløsninger.

Hjørring Kommune skal samarbejde med statslige og regionale organisationer og virksomheder for at udnytte overskudsvarme fra virksomhederne. Overskudsvarmen skal bruges, så der ikke spildes energi i kommunen. Konsekvenser kan være, at varmeværker må lukkes.

Fjernvarmenettet skal udbygges og udnyttes, så det kan gøres muligt at bruge overskudsvarmen fra virksomheder til udveksling mellem virksomheder og til opvarmning af boliger. Hvor det er muligt, skal Hjørring Kommunen også samarbejde med nabokommunerne for at udnytte overskudsvarme.

Udviklingen af en samlet energisymbiose, hvor energi udveksles mellem virksomheder, er i konflikt med de danske energiafgifter, da betalingen af energiafgifter gør udvekslingen af energi uøkonomisk. Afgiftsproblematikken kan kun løses, såfremt Hjørring Kommune sammen med andre kommuner påvirker staten for at få indført et nyt energiafgiftssystem. Hurtigere vil det være at gøre Hirtshals til en regulatoriske frizone, som det er sket med GreenLAB i Skive, hvor udveksling af energi er muligt med fritagelse for betaling af afgifter.

Hjørring Kommune skal i samarbejde med private opstillere af ladestationer, og sørge for at der i Hjørring Kommune er de ladestationer, som borgerne i kommunen skal bruger. Desuden skal opstillingen af ladestandere understøtte kommunens position som turismemagnet.

Der hvor Hjørring Kommune skal give rammerne, så andre kan tage initiativ

Hjørring Kommune skal arbejde politisk og økonomisk for at det muligt for virksomheder og private at gennemføre nye energiinitiativer.

Centrale politiske prioriteringer skal være.

Hjørring Kommune skal stille krav til byggeri, så fremtidens byggeri er 0-energi-byggeri eller energipositivt byggeri.

Vindmøller skal i fremtiden placeres, på havet, når økonomi og teknik gøre det muligt at få bygge havvindmølleparker, der er økonomisk bæredygtige. Der vil alligevel i fremtiden være behov af opstille vindmøller og solceller på land. Der skal laves en samlet plan for hele Hjørring Kommune, så alle ved hvor der i fremtiden er muligheder for at opstille vindmøller og solceller. Vindmølleprojekter og solcelleprojekter skal tage udgangspunkt i en lokal forankring, så den lokale befolkning for udbytte af projekterne.

Hjørring Kommune skal arbejde for at oliefyr og gasfyr i boliger i kommunen bliver udskiftet med andre opvarmningsformer.