Ældreområdet - et værdigt liv

Sundhed, Ældre og Handicappede

Vi har den opfattelse, at samtlige medarbejdere bliver gjort bekendt med værdipolitikken

Vi er en af de kommuner, der bruger færrest penge på området (kr. 41.285, - pr. borger o/ 67 år, hvilket er 10% under gennemsnittet i Region Nordjylland), så der skal generelt tilføres flere penge til området. Alene væksten i antallet af ældre viser, at der skal bruges over kr. 200 mio. mere om året i 2034 med uændret serviceniveau. Dette vil kræve en grundlæggende gennemgang af hele området for at sikre, at pengene bruges rigtigt.

Hjørring Kommune har på det kommunikative område formuleret en ”Værdighedspolitik 2019 – 2022” samt en håndbog ”Område Ældrecentre” november 2017 på 84 sider, der nøje beskriver de principper, der skal gælde på området.

Værdighedspolitikken skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje skal understøtte områder - såsom:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende
 • Bekæmpelse af ensomhed

For at tydeliggøre, hvordan den kommunale ældrepleje understøtter områderne, arbejdes der i Hjørring Kommune ud fra seks bærende principper, som værdighedspolitikken er bygget op omkring –  nemlig:

 • Kommunikation
 • Kvalitetstid
 • Selvbestemmelse
 • Kompetente medarbejdere
 • Forebyggelse
 • En værdig død

Ovennævnte politik kan Lokallisten tilslutte sig fuldt ud, men når vi i dag ser på den konkrete udmøntning, er der for at udtrykke det mildt tale om seriøse udfordringer, og vi vil opfordre alle i det kommende byråd at følge op på, at de fremsatte hensigtserklæringer udmønter sig både kontant og ude hos de ældre i kommunen, uanset om det er i eget hjem, på et ældrecenter eller på et bosted.

Vi har den opfattelse, at samtlige medarbejdere uanset på hvilket niveau de er på, bliver gjort bekendt med værdipolitikken, samt at de indføres i de rammer, der er udstukket, således at der sker en forventningsafstemning med et rapporteringssystem, der kan opfange afvigelser og dermed skabe tryghed for alle.

Lokallisten anerkender, at Hjørring Kommune er økonomisk udfordret, men det handler i første række ikke om flere penge, men om at virkeliggøre et menneskesyn om et godt liv i alle aldre.