Om Lokallisten Hjørring

Historie

Lokallisten har sin baggrund i de lokale tværpolitiske lister i de fire kommuner, som nu tilsammen danner Hjørring Kommune.

I juni 2005 blev de lokale lister enige om, at det ville være politisk rigtigt og fordelagtigt at opstille på en fælles liste for hele den nye kommune til valget i november.

Historisk set har de tværpolitiske lister stået stærkt i Hirtshals og Løkken/Vrå kommuner.
Borgerlisten i Hirtshals har haft borgmesterposten uafbrudt siden den forrige kommunalreform i 1970, og ligeledes i Løkken/Vrå Kommune er det de gamle fælleslister, der har leveret borgmesteren siden 1970.
I Sindal har der i den seneste periode været et enkelt tværpolitisk medlem i kommunalbestyrelsen.
Hjørring har i mange år ikke haft nogle tværpolitiske lister.

Men i løbet af foråret 2005 blev foreningen Hjørring Listen en realitet.

Vision

Vision for Lokallisten

  • Lokallisten er det politiske samlingssted for borgere i hele Hjørring Kommune. Listen er uafhængig af partipolitik.
  • Lokallisten vil være en skabende politisk kraft i Hjørring Kommune. Vi står som garanter for en visionær og langsigtet politik. Vi arbejder med fantasi og nødvendig risikovilje for at gøre en synlig forskel i det politiske arbejde.
  • Lokallisten vil skabe rammer for en værdig og hel tilværelse for alle kommunes borgere. Vi vil understøtte alles ret og pligt til at være politisk aktive på deres område og niveau. Det er de stærkes pligt at bistå de svage.
  • Lokallisten ønsker en kommune, som er drevet af brugernes behov, som er serviceorienteret, og som er decentral. Kommunen skal være en lettilgængelig og hurtigt arbejdende samarbejdspartner for såvel den enkelte borger som for virksomheder, organisationer og institutioner.
  • Lokallisten vil skabe en Hjørring Kommune, som er en helhed, alle borgere med rette kan være stolte af at bo i. Det forpligtende fællesskab skal skabe en særegen, positiv identitet indadtil og udadtil.
  • Lokallisten vil skabe en kommune, hvor samspillet mellem politikere, embedsmænd og borgere er præget af åbenhed, dialog og respekt.

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Lokallisten (alle filer er i .pdf format)