Indkaldelse til generalsamling

Generalforsamling og temamøde

Du inviteres hermed til Lokallistens generalforsamling og efterfølgende temamøde:

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00

På Løkken Bibliotek, Harald Fischers Vej 30 B, 9480 Løkken.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden og valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er Jørgen Munk Nielsen, Niels R. Sørensen og John Nielsen
 7. Valg af suppleanter
  På valg er Poul Berg og Hans Ørnbøl
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt
  • Orientering ved byrådsgruppen

Vær opmærksom på:

 • at kun medlemmer har stemmeret, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og
 • at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive meddelt på foreningens hjemmeside eller andet medie.

 

Temamøde om Lokallistens fremtidige ståsted

Efterfølgende generalforsamlingen vil Dan Andersen og Sven Bertelsen komme med et indlæg/give deres bud på, hvad Lokallistens fremtidige ståsted skal/kan være.

De seneste mange år har hele det økonomiske aspekt og regnearksfilosofien stået højt på den landspolitiske og kommunalpolitiske dagsorden. Reformer, centralisering, besparelse på de offentlige finanser m.v. har således været gennemgående overskrifter. Overskrifter som på mange måder har betydet, at det menneskelige aspekt, lokalområdet m.v. har haft vanskelige vilkår.

Som en liste, der vil være lokalområdets talerør, og som prioritere det at have et menneskeligt ansigt giver det således god mening, at få vendt og drejet Lokallisten fremtidige ståsted. Det betyder nødvendigvis ikke, at økonomien ikke også fremover skal prioriteres, men måske skal det værdiorienterede element fremover have en langt mere fremtrædende plads i hele det politiske landskab. Også for at imødekomme rigtig mange borgere/vælgere.  

Håber, at rigtig mange vil afsætte tid til at deltage i generalforsamlingen og temamødet. Det handler om vores fremtid.

På vegne af Bestyrelsen
John Nielsen
Formand
E-mail: gljn@has.dk