Generalforsamling 2020 - Generalforsamlingen er AFLYST

Du inviteres hermed til Lokallistens generalforsamling:

Grundet den nuværende coronasituation er generalforsamlingen aflyst

Onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00 i
Aktivitetshuset, Markedsgade 25, 9870 Sindal.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden og valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning og godkendelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - På valg er Hans Nikolajsen, Stine Norsk, Kristian Bertelsen og Marthin Stadsvold
 7. Valg af suppleanter
  - På valg er Poul Berg, Hans Ørnbøl og Henrik K. Brixen
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt.
  - Orientering ved byrådsgruppen

Vær opmærksom på:

 • at kun medlemmer har stemmeret, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og
 • at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive meddelt på foreningens hjemmeside eller andet medie.

Hent indkaldelse som pdf