Teknik og miljø

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø

Planlægning skal ske med omtanke, hvor borgerne og mennesket er i centrum. Der skal være lokal opbakning til vindmøller, biogasanlæg og lignende investeringer.

Vi ønsker at finde en løsning for bevarelse af fisketrappen og elværket i Bindslev. Vi ønsker flere og bedre cykelstier i oplandet.