Sundhed, Ældre og Handicappede

Sundhed, Ældre og Handicappede

Sundhed, Ældre og Handicappede

Vi er meget bevidste om de demografiske ændringer, som er på vej. Vi bliver flere ældre og færre unge i kommunen. Det kræver gode økonomiske dispositioner og vi skal bliver nødt til at prøve at undgå drastiske besparelser.

Vi vil gerne gøre noget ved rengøringen, eller mangel på samme, ved vores ældre borgere. Vi skal fortsætte det gode arbejde, så borgerne kan blive længst muligt i eget hjem. Behovet for pleje- og ældreboliger skal følges nøje og vi skal have tilbud, som både tager fagligt og geografisk hensyn

De allerede vedtagne besparelser på handicapområdet skal følges og det er vigtigt, at vi ikke går for drastisk til værks. Her skal vi arbejde med hjertet forrest - vi stærke, bistår de svage.