Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Lokallisten vil arbejde for, at alle skal have lige mulighed for at deltage i kommunens fritids- og kulturtilbud

Vi mener, at idrætshallen - som institution - har stor betydning for lokalsamfundet, og vi vil arbejde for bedre økonomi både til kommunale haller og selvejende.

Der skal prioriteres midler til svømmehallen i Hirtshals, så også det igen kan blive et sted hvor man tager til for at svømme, og ikke kun Vandhuset i Hjørring.

De decentrale enheder af Vendsyssel Historiske Museum skal bevares, så man ikke behøver at tage til Hjørring for at opleve Hjørring kommunes historie.

Lokallisten vil gerne skabe gode rammer for huse som Odden og Vendelbohus, men økonomien skal være fornuftigt og sammenhængende