Bosætning i Hjørring Kommune

Bosætning

Bosætning - Hjørring Kommune - "Mulighedernes land"

Der skal fortsat være fokus på bosætning og den gode historie om de mangfoldige mulig-heder for bosætning i kommunen.

Landsbypedeller, Samling og sammenhold, Landsbyforum og lignende skal have fuld opbakning og gerne høj grad af praktisk hjælp fra forvalt-ningen.

Vi ønsker en decideret pulje til fremme af landsbyinitiativer og vil fortsat arbejde for decentral borgerservice.. Vi skal bruge vore store fyrtårne aktivt i bosætningsindsatsen.