Børn og Unge

Børn og unge

Børn og Unge

Fællesskab og tryghed

Vi vil altid arbejde for at skabe de bedste vilkår for børn og unge, og vi mener, at tidlig indsats er afgørende for succes. Vi ønsker et højkvalitetsdagtilbud, så børnene får så god en start på livet som muligt.

Vi mener, at det er en kommunal opgave at sørge for skole- og dagtilbud, men anerkender at friskolerne løser en vigtig opgave for lokalsamfundene de steder, hvor der ikke kan være kommunale tilbud. Derfor er Lokallisten meget opmærksom på, at støtte op om fri-skolernes arbejde.

Vi ser gerne, at bestyrelse og ledelse på de kommunale skole- og dagtilbud bliver mere decentral og kommer tættere på dagligdagen i institutionerne. Så der kan ydes en mere målrettet og effektiv ledelse.

Der bør prioriteres midler, så vi kan bevare de gode klubtilbud, og andre ungdomsaktiviteter, som vi har rundt omkring i kommunen.