Arbejdsmarkedet og Integration, Uddannelse og Erhverv

Erhverv

Arbejdsmarkedet og Integration, Uddannelse og Erhverv

Lokallisten vil arbejde for, at Hjørring er kommunen med et erhvervsliv i vækst, hvor antallet af arbejdspladser vokser og integrationen lykkedes.

Der er gode muligheder for at prioritere landbaseret Akvakultur.

Gode rammevilkår for erhvervene er vigtig for at tiltrække iværksættere, fastholde virksom-hederne og give dem mulighed for at udvikle sig. Det handler om arbejdspladser, derfor skal erhvervsservice effektiviseres både overfor eksisterende virksomheder og iværksæt-tere.

Målrettet og individuel hjælp til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der hurtig får dem tilbage på sporet med uddannelse eller arbejde - “ vende i døren “ princippet.

Hurtig og effektiv integration ved hjælp af en kombination af arbejde, vejledning og sprog-undervisning.

For at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft skal Hjørring kommune være et at-traktivt sted at bo.